Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 GIÁO VIÊN 
 HỌC SINH 


 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 004467474
IP của bạn: 3.236.116.27
 
Tin tức » Thông Báo
Thông báo (về việc nhận học sinh vào Khóa 1 Niên học 2011 – 2012)
23.07.2011 13:53

I. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC KHÓA 1:
• Từ ngày 25/7–22/8/11 nhận học sinh hệ A (HS đã học trong Hè) và hệ B (HS không học Hè)
• Từ 23/8 tới 25/8 ngưng nhận HS để còn ổn định các lớp.
• Từ 26/8/2011 sẽ nhận tiếp HS vào lớp nào còn chỗ.
• Khóa 1 của hệ A học từ 6/9 – 30/11/2011 và khóa 1 của hệ B học từ 3/9 – 30/11/2011
• Từ ngày 9/8 – 18/9/2011: nhận học sinh hệ dự bị (DB), dành cho HS đã tốt nghiệp THPT, muốn thi lại ĐH năm 2012.
Khóa 1 của hệ DB học từ 23/9 – 31/12/2011

       SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TP.HCM 

          CÔ SÔÛ BDVH 218 LYÙ TÖÏ TROÏNG, Q.1

 

THOÂNG BAÙO

(VEÀ VIEÄC NHAÄN HOÏC SINH VAØO KHOÙA I NIEÂN HOÏC 2011 – 2012)

 

I. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC KHÓA 1: 

· Từ ngày 25/7–22/8/11 nhận học sinh hệ A (HS đã học trong Hè) và hệ B (HS không học Hè) 

· Từ 23/8 tới 25/8 ngưng nhận HS để còn ổn định các lớp.

· Từ 26/8/2011 sẽ nhận tiếp HS vào lớp nào còn chỗ.

· Khóa 1 của hệ A học từ 6/9 – 30/11/2011 và khóa 1 của hệ B học từ 3/9 – 30/11/2011 

· Từ ngày 9/8 – 18/9/2011:  nhận học sinh  hệ dự bị (DB), dành cho HS đã tốt nghiệp THPT, muốn thi lại ĐH năm 2012.

Khóa 1 của hệ DB học từ 23/9 – 31/12/2011

 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỌC (CHO CÁC HỆ):

 

1. HỆ A: Khi đến đăng ký học xin mang theo SLL của Trường 218 (nếu HS nào thi cuối khóa Hè bị điểm liệt, nhà trường sẽ chuyển qua hệ B)

 

2. HỆ B: Khi đăng ký học cần các điều kiện sau:

·     Phụ huynh phải đích thân đến đăng ký học và ký chữ ký mẫu vào sổ liên lạc để tiện cho việc quản lí và theo dõi HS được chặt chẽ. Khi đến đăng ký học, xin PH mang theo sổ liên lạc của trường chính quy.

·     Nộp 2 tấm hình 3 ´ 4 cm (hình mới chụp của HS)

·     HS phải đạt hạnh kiểm từ khá trở lên .

·     Điểm Toán thi học kỳ 2 ở trường PT năm học 10–11 như sau:

o  Cấp 1: đạt từ 8 điểm Toán trở lên.

o  Cấp 2: đạt từ 7 điểm Toán trở lên.

o  Cấp 3: đạt từ 6 điểm Toán trở lên.

 

3.  HỆ DB: Khi đăng ký học, HS cần có đủ các điều kiện a, b, c như hệ B và mang theo giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT. Nhà trường sẽ căn cứ vào điểm Toán thi ĐH năm nay để xếp lớp cho HS. HS nào tốt nghiệp THPT mà không thi ĐH hoặc đã thi ĐH từ những năm trước sẽ xếp ở lớp thấp. Ngoài ra HSDB lúc đăng ký học được quyền chọn lớp sáng, hoặc chiều tối. Nếu chọn học sáng thì không ghi gì thêm vào trong phiếu đăng ký, còn chọn học chiều, tối (trường không cho đăng ký chiều, tối riêng mà không học sáng, trường có thể xếp chiều hoặc tối) thì ghi thêm vào trong phiếu đăng ký: DBP để trường lấy làm căn cứ để xếp lớp

 


III. MÔN HỌC CỦA MỖI KHỐI LỚP:

· Khối 4:      TOÁN, VĂN.

· Khối 5:      TOÁN, VĂN, ANH

· Khối 6, 7:  TOÁN, LÝ, VĂN, ANH.

· Khối 8, 9, 10:  TOÁN, LÝ, HÓA, VĂN, ANH.

· Khối 11;12; DB: TOÁN, LÝ, HÓA, VĂN, ANH, SINH.

Học sinh đăng ký học 1 hay nhiều môn vẫn có thể đăng ký tham dự tổng thi những môn không học mà Trường có tổ chức thi.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA MỖI KHỐI LỚP:

1. Đa số các khối lớp của hệ A (đã học trong Hè) và Hệ B (chưa học trong hè) có TKB học các ngày trong tuần ở khoảng giờ
17h45 – 21h

2.  Trường có mở thêm các khối lớp theo giờ như sau:

·  Khối 4, 5, 6, 7: ngoài lớp tối có lớp học chiều Thứ 7 và chiều Chủ nhật từ 13h30-17h30 hai môn Văn, Toán (Văn 2 tiết/1 buổi, Toán 3 tiết/ 1 buổi) gọi là hệ P. Khi đăng ký học, PH ghi thêm vào phiếu đăng ký 4P, 5P, 6P, 7P (đối với hệ A) và 4BP, 5BP (đối với hệ B).

·  Riêng khối 7, 9: có lớp Toán buổi chiều học từ 16h-17h30 gọi là 7TP*, 9TP*. Lớp 7TP*: Thầy Nguyễn Kính Đức; Lớp 9TP*: Thầy Nguyễn Thời Sáng.

·  Khối 6, 7, 8: mỗi khối có 2 lớp sáng. Khối 6, 7 có Toán, Lý; khối 8 chỉ có Toán. Ký hiệu: 6TS, 6LS; 7TS, 7LS; và 8TS.

Chú ý:  Các lớp TS, TP có học phí cao hơn các lớp buổi tối do sỹ số mỗi lớp khoảng 30 học sinh.

 

3. KHỐI LỚP CHƯA HỌC TRONG HÈ (hệ B): 

·        Khối 4B, 5B, 6B, 7B, 8B không phải thi xếp lớp mà chỉ căn cứ vào điểm toán học kỳ 2 để xếp lớp. Khi đi đăng ký Phụ huynh phải mang theo sổ liên lạc của trường phổ thông.

·        Lớp 6B: Để theo kịp với chương trình chung của hệ A, môn Văn học 6 tiết/tuần trong cả năm.

·        Khối 8B, 9B: Để theo kịp với chương trình chung của hệ A nên trong khóa 1, hai môn LÝ, HÓA có số giờ học gấp đôi hệ A, từ khóa 2 trở đi chỉ học như hệ A.

·        Khối 9B và HS khối cấp 3 (hệ B) phải thi xếp lớp môn Toán:
Ngày 26&27/8: Nhận phiếu báo thi xếp lớp tại 40 Mạc Đĩnh Chi.   
Ngày 28/8: thi xếp lớp (môn Toán)
Ngày 1/9: nhận kết quả xếp lớp tại 40 Mạc Đĩnh Chi, Q.1.

·        Ngày 30&31/8/11: khối 4B, 5B, 6B, 7B, 8B nhận kết quả xếp lớp tại 40 Mạc Đĩnh Chi, Q.1.

·        Ngày 3/9/11: các lớp hệ B học theo TKB.


·        Để tạo điều kiện cho HS đã học trong Hè ở các nơi khác và theo kịp hệ A của trường 218 (chương trình đã học hệ A khóa Hè dán ở VP) trường tổ chức khảo sát chuyển hệ như sau:

o   Học sinh 4, 5, 6, 7, 8 được dự khảo sát lên hệ A vào lúc 16h ngày 28/8/2011 tại 218 Lý Tự Trọng. Những HS này phải đóng tiền khảo sát chậm nhất là ngày 26/8/2011 tại VP 40 Mạc Đĩnh Chi.

o   Học sinh 9, 10, 11, 12 nộp đơn và đóng lệ phí chuyển hệ tại VP 40 Mạc Đĩnh Chi chậm nhất là ngày 26/8/2011. Những học sinh này vẫn phải thi xếp lớp hệ B ngày 28/8/2011và sau khi thi đạt trên 7 điểm, mới được xét chuyển hệ A, nếu xuất sắc sẽ được học lớp chuyên. Nhận kết quả ngày 01/9/2011 tại 40 Mạc Đĩnh Chi (như HS hệ B khác).

 

4. HỆ DB: 

Ngày 21&22/9/11: HS nhận TKB tại 40 Mạc Đĩnh Chi, Q.1

Ngày 23/9/11: học theo TKB đã nhận.

 

V. CHÚ Ý CHUNG:

1.   Địa điểm học của các khối lớp:

· Khối 4, 5: học tại Tr.Trần Hưng Đạo (250 Trần Hưng Đạo, Q.1)

· Khối 6: học tại Tr.Nguyễn Thái Học (71 Trần Hưng Đạo, Q.1)

· Khối 7: học tại Tr.Đức Trí (273 Nguyễn Trãi, Q.1)

· Khối 8, 9: học tại Tr.Lương Thế Vinh (131 Cô Bắc, Q.1)

· Riêng khối 6, 7, 8 (buổi sáng) và 8, 9 buổi chiều: học tại 218 Lý Tự Trọng, Q.1.

· Khối 10: học tại Tr.Tenlơman (8 Trần Hưng Đạo, Q.1)

· Khối 11: học tại Tr.Minh Đức (75 Nguyễn Thái Học, Q.1)

· Khối 12 và lớp 11CH (T, L, H) : học tại Tr. Đồng Khởi (11 Phan Văn Trường, Q.1)

· Hệ B các khối cấp 2, 3: Trong TKB của HS nhận được sẽ ghi địa điểm học.

· HS khối cấp 3 chỉ nên đăng ký học tối đa 4 môn vì học 5 môn rất khó xếp TKB.

2.   Sau khi đăng ký học, xin Phụ huynh lấy thông báo kế hoạch ở bàn ngoài cùng để biết lịch học tập, thi cử của học sinh để đôn đốc nhắc nhở các cháu.

3.         Sau 1 tuần tính từ ngày khai giảng, Trường không giải quyết các việc sau đây: Rút học phí - Nhận học sinh mới - Chuyển đổi lớp (trừ trường hợp thật đặc biệt) để ổn định tổ chức lớp.

4.   Phiếu báo thi xếp lớp, kết quả xếp lớp, thời khóa biểu, thông tin học sinh… có thể xem và in từ trang web: http://truong218.vn/

Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 7 naêm 2011

TM BAN GIAÙM HIEÄU

ÑAØM LEÂ ÑÖÙCTrường 218Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt