Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 GIÁO VIÊN 
 HỌC SINH 


 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004437345
IP của bạn: 44.210.83.132
 
Tin tức » Bảng vàng danh dự
Tiêu điểm
KHEN THƯỞNG CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH ĐIỂM THI CAO NHẤT KHỐI TRONG KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024.
Trường 218...
THÔNG BÁO VỀ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VÀ LỚP ĐỘI TUYỂN 8-9 NĂM 2024
Ngày cập nhật: 2024-05-21 09:41:49
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Ngày cập nhật: 2024-05-14 09:05:20
KHEN THƯỞNG CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH ĐIỂM THI CAO NHẤT KHỐI -KỲ 2-2023
Ngày cập nhật: 2024-05-02 15:51:29
KHEN THƯỞNG CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH ĐIỂM THI CAO NHẤT KHỐI -KỲ 1-2023
Ngày cập nhật: 2024-05-02 16:01:07
THÔNG BÁO Lịch học của khối lớp 9 trong tháng 5 năm 2024.
Ngày cập nhật: 2024-05-02 09:20:23
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHÓA HÈ 2024-2025
Ngày cập nhật: 2024-05-02 09:15:14

KHEN THƯỞNG CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH ĐIỂM THI CAO NHẤT KHỐI -KỲ 1-2023

[02.05.2024 16:01]
.
[Đã đọc: 88]
Xem tiếp...

BẢNG VÀNG KHEN THƯỞNG CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KHÓA 3-2022

[04.05.2023 12:40]
.
[Đã đọc: 1196]
Xem tiếp...

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG 218 ĐẠT HỌC SINH GIỎI TP.HCM - NĂM HỌC: 2022-2023

[31.03.2023 12:30]
.
[Đã đọc: 3439]
Xem tiếp...

BẢNG VÀNG KHEN THƯỞNG CÁC HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KHÓA 1-2022

[09.12.2022 08:48]
.
[Đã đọc: 1469]
Xem tiếp...

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG KHỐI 11 NĂM HỌC 2013-2014

[12.04.2013 08:32]
.
[Đã đọc: 3800]
Xem tiếp...

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2013-2014

[12.04.2013 08:30]
.
[Đã đọc: 3994]
Xem tiếp...

© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt