Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 Thông báo 
 link 

 FACEBOOK 
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 013
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 013
 Hits 005667151
IP của bạn: 107.22.66.11
 
Tin tức » Thông báo dành cho học sinh

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHÓA HÈ NĂM HỌC 2015-2016

[17.04.2015 09:38]
.
[Đã đọc: 29285]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHÓA 3 NĂM HỌC 2014-2015

[24.01.2015 09:49]
Xin chân thành cám ơn tất cả các bậc Phụ huynh đã tin tưởng, trao con em mình cho chúng tôi dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc đào tạo, giáo dục các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Nếu Phụ huynh cần biết thông tin về con em mình, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 38238728 (Phòng Giáo vụ) hoặc số điện thoại văn phòng nơi các cháu học.

CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG

[Đã đọc: 15163]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỐI 11 và 12 (10 lên 11 và 11 lên 12) NĂM HỌC 2014-2015

[14.04.2014 19:03]
Xin chân thành cám ơn tất cả các bậc Phụ huynh đã tin tưởng, trao con em mình cho chúng tôi dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc đào tạo, giáo dục các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Nếu Phụ huynh cần biết thông tin về con em mình, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 38 238 728 (Phòng Giáo vụ) hoặc số điện thoại văn phòng nơi các cháu học: 22101527 ở Tr.Minh Đức; 38218068: Tr.Đồng Khởi.

CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG

[Đã đọc: 13471]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỐI 10 (9 lên 10) NĂM HỌC 2014-2015

[14.04.2014 18:54]
Xin chân thành cám ơn tất cả các bậc Phụ huynh đã tin tưởng, trao con em mình cho chúng tôi dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc đào tạo, giáo dục các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Nếu Phụ huynh cần biết thông tin về con em mình, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 38 238 728 (Phòng Giáo vụ))_7h30-11h30 và 14h-21h hoặc số điện thoại văn phòng nơi các cháu học Tr.Tenlơman: 39 141014 (trong giờ học của các cháu).CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG

[Đã đọc: 10418]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỐI 8 và 9 (7 lên 8 và 8 lên 9) NĂM HỌC 2014-2015

[14.04.2014 18:49]
Xin chân thành cám ơn tất cả các bậc Phụ huynh đã tin tưởng, trao con em mình cho chúng tôi dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc đào tạo, giáo dục các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Nếu Phụ huynh cần biết thông tin về con em mình, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 38 238 728 (Phòng Giáo vụ) từ 7h30-11h30 và 14h-21h hoặc số điện thoại văn phòng nơi các cháu đang học, trong giờ học của các cháu: 22 101 526 (Tr.Lương Thế Vinh).

CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG

[Đã đọc: 15011]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỐI 6 (có nguyện vọng thi Trần Đại Nghĩa) NĂM HỌC 2014-2015

[14.04.2014 18:43]
Xin chân thành cám ơn tất cả các bậc Phụ huynh đã tin tưởng, trao con em mình cho chúng tôi dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc đào tạo, giáo dục các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Nếu Phụ huynh cần biết thông tin về con em mình, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 38 238 728 (Phòng Giáo vụ) từ 7h30-11h30 và 14h-21h hoặc số điện thoại văn phòng phân hiệu các cháu học, trong giờ học của các cháu: 22101528 (ở trường Trần Hưng Đạo) hoặc 39143431 (ở Tr.Ng Thái Học)CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG

[Đã đọc: 7775]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỐI 4 , 5, 6, 7 MỚI NĂM HỌC 2014-2015

[14.04.2014 18:39]
Xin chân thành cám ơn tất cả các bậc Phụ huynh đã tin tưởng, trao con em mình cho chúng tôi dạy dỗ và tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc đào tạo, giáo dục các em trở thành con ngoan, trò giỏi. Nếu Phụ huynh cần biết thông tin về con em mình, xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 38 238 728 (Phòng Giáo vụ)) từ 7h30-11h30 và 14h-21h hoặc số điện thoại văn phòng nơi các cháu học, trong giờ học của các cháu: 22101528 (ở Tr.Trần Hưng Đạo) cho khối 4, 5, 6 mới và 39143431 (ở Tr.Ng Thái Học) cho khối 7 mới.CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG

[Đã đọc: 17244]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO CHO CÁC KHỐI - KHÓA HÈ 2013

[23.04.2013 11:14]
.
[Đã đọc: 20187]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO CHUNG KHÓA HÈ 2013

[23.04.2013 11:02]
.
[Đã đọc: 22772]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 11-12 Khóa Hè (từ 11/04/2012 đến 06/09/2012)

[09.05.2012 15:43]
.
[Đã đọc: 13949]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 10 Khóa Hè (từ 11/04/2012 đến 06/09/2012)

[09.05.2012 15:42]
.
[Đã đọc: 9558]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 6 luyện thi Trần Đại Nghĩa Khóa Hè (từ 11/04/2012 đến 06/09/2012)

[09.05.2012 15:41]
.
[Đã đọc: 7433]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 8-9 Khóa Hè (từ 11/04/2012 đến 06/09/2012)

[09.05.2012 15:40]
.
[Đã đọc: 10804]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 4-5-6-7 Khóa Hè (từ 11/04/2012 đến 06/09/2012)

[09.05.2012 15:19]
.
[Đã đọc: 17247]
Xem tiếp...

Thông báo các Khối 12LTĐH-Dự Bị Khóa 3 (từ 01/03/2012 đến 24/06/2012)

[25.02.2012 10:11]
Thông báo các Khối 12LTĐH-Dự Bị Khóa 3 (từ 01/03/2012 đến 24/06/2012)
[Đã đọc: 7771]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong.bdvh