Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng http://truong218.vn/

Ngày kết thúc năm học thật nhiều cảm xúc
27.04.2013

Ngày kết thúc năm học có quá nhiều cảm xúc - Người thầy cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống khi phải xa những học trò thân yêu.

LỚP 4A8 THÂN THƯƠNG
Ngày kết thúc năm học có quá nhiều cảm xúc - Người thầy cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống khi phải xa những học trò thân yêu.Một vài hình ảnh
URL của bản tin này::http://truong218.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=155

© Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng contact: vmt1976@gmail.com